სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია მოქმედი ტელეფონის ნომრის მითითება და ვერიფიცირება